1

2

3

 
 

FAQ POMOC

1. Czy można wymienić same grzejniki żeliwne bez wymiany rur?

 
Odp. W starych instalacjach z rur stalowych przy wymianie grzejników żeliwnych na nowe, płytowe powinno się wymienić również instalację. Osady w rurach mogą prowadzić do zatykania się wąskich przelotów wody w tych grzejnikach. Grzejniki będą także szybciej korodować.
 
2. Czy w Polsce opłacają się kolektory słoneczne?
Odp.  Czy w Polsce jest wystarczająca ilość promieniowania słonecznego dla prawidłowej pracy kolektorów? Tak, suma rocznego promieniowania wynosi średnio 1000 kWh/mkw, co pozwala na efektywną pracę kolektorów. Najefektywniej pracują one od marca do października, w pozostałe miesiące parametry pracy kolektorów są także zadowalające, choć woda wymaga już dodatkowego podgrzania.
 
3. Czy kolektory słoneczne trzeba wymieniać?
Odp. Instytucje certyfikujące kolektory słoneczne wymagają, aby czas ich eksploatacji kolektora nie był krótszy niż 20 lat, bez obniżenia ich efektywności. Pierwsze instalacje solarne, które powstawały w krajach Europy Zachodniej pod koniec lat siedemdziesiątych pracują do dziś.
 
4. Jak uzyskać dotację z NFOŚ?
odp. Państwową dotację na zakup kolektorów słonecznych uzyskuje się za pośrednictwem określonych banków. W Polsce funkcjonuje aktualnie około 4,5 tys. placówek, które podpisały umowy z NFOŚiGW i udzielają kredytów z dopłatą na powyższy cel. Formalności załatwia się występując z wnioskiem o taki właśnie kredyt oraz z wnioskiem o wspomnianą dopłatę. Wysokość dopłaty wynosi 45% kosztów brutto poniesionych przez inwestora. Obejmuje ona zarówno zakupi montaż samych kolektorów słonecznych, jak i koszty aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Wykaz banków realizujących program jest dostępny w internecie.
 
5. Jak szybko następuje zwrot kosztów inwestycji w kolektory słoneczne?
Odp. Zależy to od zapotrzebowania na ciepłą wodę. Im jest ono większe, tym szybciej inwestycja powinna się zwrócić. Okres zwrotu kosztów inwestycji wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat.
 
6. Czy można podłączyć ciepłą wodę z kolektorów do instalacji c.o.?
Odp. Nie ma takiej możliwości, nie wolno mieszać obiegów c.o. i c.w.u ze sobą. Obieg c.o. jest obiegiem zamkniętym, ciśnieniowym, a obieg ciepłej wody użytkowej - otwartym.
 
 
 
Promocje
Promocje

Chcesz dokonać wyceny inwestycji? Masz pytanie? Chcesz dowiedzieć się szczegółów?